fbpx
Back to the top

Privacy Verklaring

Versie 12-02-2021

Algemeen

In deze privacyverklaring legt Helmond Hangout uit hoe we uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u gebruik maakt van de website van Helmond Hangout. Helmond Hangout is gegevensverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van u verwerken. Deze verklaring is van toepassing op alle gebruik van uw persoonsgegevens zoals verzameld door Helmond Hangout, via de website of op andere wijze.

1.1 Gegevens die worden vastgelegd bij gebruikmaking van een dienst

Als u gebruik maakt van onze webshop, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens kunt u via de website verstrekken. Denk aan: NAW-gegevens, geboortedatum, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Naast deze gegevens die u ons zelf verstrekt, wordt ook een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uit welke plaats of regio u afkomstig bent, wat de naam is van uw computersysteem of ander device en type internetbrowser. Deze gegevens verzamelen wij via Cookies.

De informatie over uw klik- en zoekgedrag en de locaties die u heeft bezocht kan door ons gebruikt worden. Al deze informatie maakt het mogelijk om onze klanten en websitebezoekers in groepen (segmenten) in te delen met gezamenlijke kenmerken zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Zo kunnen wij gerichtere marketing verzorgen aan de hand van deze segmenten. Ook kunnen we op basis van deze informatie de website aanpassen om bijvoorbeeld de indeling voor u handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde voorstellingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. We proberen op basis van de informatie die we van u hebben onze communicatie met u via nieuwsbrieven, banners of advertenties zo relevant en interessant mogelijk te maken. Wij meten bovendien de effectiviteit van onze campagnes.

1.2 Gebruik van gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven en andere (marketing)informatie

U kunt zelf via de instellingen op de website aangeven of u berichten van ons wilt ontvangen met informatie over assortiment, maar ook berichten omtrent de bestelling die u heeft geplaatst. U kunt uzelf altijd weer uitschrijven voor e-mailings, wanneer u deze niet langer wenst te ontvangen. U kunt bovendien altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden via de hieronder opgenomen contactgegevens.

1.3 Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van drie jaar. We verwijderen uw gegevens wanneer u langer dan drie jaar niet actief gebruikt hebt gemaakt van onze diensten zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Alleen die gegevens die we verplicht zijn te bewaren onder belasting- en boekhoudverplichtingen zullen we bewaren.

2. Cookies

Veel van de in dit Privacy Statement genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die uw browser opslaat wanneer u onze website bezoekt of reserveringen doet. Wij gebruiken ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels en tags. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om uw favorieten te onthouden, om uw accountgegevens te bewaren zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren bij het inloggen, maar ook om uw gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, word u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

3. Verstrekking van uw persoonsgegevens

Alleen de medewerkers van Helmond Hangout die toegang nodig hebben in verband met het leveren van de dienst krijgen toegang tot de persoonsgegevens en alleen tot die gegevens die daarvoor nodig zijn. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken die bepaalde diensten aan ons leveren zoals bijvoorbeeld het hosten van de website of andere (IT) diensten, aan onze payment provider voor het regelen van de betaling aan de deelname aan locaties, aan professionele adviseurs (zoals accountants of advocaten) of aan autoriteiten of opsporingsautoriteiten (voor zover we daartoe verplicht zijn). In geval van verstrekking aan een derde partij zorgen we dat deze partijen de gegevens alleen voor het doeleinde zullen gebruiken waarvoor de gegevens verstrekt zijn (met uitzondering van autoriteiten en opsporingsautoriteiten). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan impresariaten of andere boekingsbureaus waarmee wij nauw samenwerken.

4. Beveiliging

We zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik of andere vormen van onrechtmatig of onbevoegd gebruik, waaronder vernietiging, verlies of wijziging. We zullen ook van onze serviceproviders verlangen dat deze de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen.

5. Inzagerecht en wijziging – en andere verzoeken

Wij communiceren op diverse manieren met u, onder andere via e-mail. Onze berichten vindt u in uw mailbox. U kunt via de instellingen van onze website een keuze maken om additionele informatie van ons te ontvangen.

U heeft daarnaast het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer de gegevens incorrect, incompleet of in strijd met toepasselijk recht worden verwerkt, kunt u ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken (voor zover relevant). U heeft onder omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om de persoonsgegevens in een gangbaar format van ons te verkrijgen, voor zover beschikbaar.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. U kunt er ook voor kiezen om zich te wenden tot de functionaris voor de Gegevensbescherming van Helmond Hangout, via het hello@helmondhangout.nl. In geval van klachten kunt u zich ook hier melden of u kunt zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

We horen het graag wanneer u vragen heeft over dit privacy statement of over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 

LEV groep Helmond
hello@helmondhangout.nl

We kunnen dit statement van tijd tot tijd updaten. Wanneer we dat doen, zullen we een nieuw statement publiceren op onze website.

HELMOND HANGOUT IS POWERED BY